Bilety – Slot Bumerang

SLOT Bumerang

Slot Bumerang to indywidualna zniżka doliczana do biletu na podstawie naszej wspólnej historii.

Najczęściej zadawane pytania:

Dla kogo jest promocja SLOT Bumerang?

Promocja SLOT Bumerang to zniżka dla osób które kolejny raz uczestniczą w festiwalu, a we wcześniejszych edycjach korzystały z systemu przedpłat (kupiły karnet na festiwal w przedpłacie) lub były wolontariuszami na festiwalu (podpisana umowa wolontariacka). Informacje te muszą zostać potwierdzone przez system.

Jaka jest kwota zniżki?

Zniżka jest naliczana w kwocie 10 zł za każdy rok uczestnictwa w festiwalu, nie więcej jednak niż dla 50 złotych dla jednego karnetu. Zniżka nalicza się za uczestnictwo w festiwalu w edycjach po 2009.

Jeśli w objętych promocją latach kupowałeś karnet ulgowy (do 12 roku życia), za taki rok zostanie naliczona zniżka w wysokości 5 zł.

Jakich lat dotyczy promocja?

SLOT Bumerang dotyczy edycji festiwalu od SAF 2009. Nie ma możliwości włączenia wcześniejszych lat uczestnictwa do promocji SLOT Bumerang.

Jak weryfikujemy informację o tym że byłeś/łaś na SAF już wcześniej?

System przedpłat ma możliwość przeszukania historii zakupionych karnetów i umów wolontariackich od 2009 roku. Zmienną którą się posługuje jest adres mailowy podany w zgłoszeniu. Podczas wypełniania formularza przedpłaty i po wpisaniu swoich danych, w tym adresu mailowego, w polu „cena” pojawi się kwota karnetu obliczona dla Ciebie, uwzględniająca już zniżkę.

Czy system może się pomylić? I naliczyć za mała zniżkę?

Oczywiście, to tylko mechanizm. Jeśli wypełnisz formularz, zapiszesz i zobaczysz iż sugerowana zniżka (wielokrotność 10 zł) nie zgadza się  z Twoją historią udziału w festiwalu, wypełnij pole reklamacji w formularzu. Poczekaj na  mailową odpowiedz z biura SAFu w jaki sposób została rozpatrzona, i  dopiero wtedy dokonaj wpłaty.

Z jakiego powodu system może się pomylić?

Weryfikacja osoby następuje po adresie email. Jeśli byłeś zgłaszany w grupie, lub karnet kupował ktoś inny dla Ciebie, zdarzało się ze pole formularza z adresem mailowym pozostawało puste. Wtedy system nie naliczy zniżki poprawnie, i trzeba złożyć reklamację. Poprawienie takich ‘luk’ jest czynnością jednorazową i w kolejnym roku weryfikacja będzie już pełna i bezbłędna. 

System nie zweryfikuje poprawnie danych jeśli we wcześniejszych latach używałeś/łaś innego lub różnych adresów email. W takiej sytuacji także potrzebujesz wypełnić pole reklamacji w formularzu.

Jaką kwotę musze zapłacić jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przed upływem bieżącej tury?

Jeśli z powodu braku odpowiedzi z biura dotyczącej rozpatrzenia reklamacji ominie Cię szansa na wpłacenie kwoty za karnet z zachowaniem terminu danej tury, po otrzymaniu odpowiedzi będziesz mógł zapłacić według kwoty tury wcześniejszej. W tym wypadku zastrzegamy jednak możliwość odstąpienia od tej zasady jeśli reklamacja będzie złożona zupełnie bezpodstawnie (m.in. w systemie nie będzie żadnego śladu po Twoim uczestnictwie we wcześniejszych edycjach SAF).

Czy można oddać swoją zniżkę innej osobie?

Nie można. Karnet kupowany na festiwal jest karnetem imiennym, zamówić go można podając swoje dane i odebrać tylko po potwierdzeniu ich odpowiednim dokumentem. Zniżka również  jest naliczana dla każdej osoby indywidualnie, na podstawie danych z wcześniejszych lat.

Czy mogę dostać  zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet?

Kwota za karnet zakupiony w przedpłacie nie podlega zwrotowi ani zamianie. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w festiwalu lub niewykorzystania zakupionego imiennego karnetu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

Czy mogę, tak jak w latach poprzednich, kupić karnety dla paru osób (rodziny, znajomych) wypełniając jedno zgłoszenie?

Tak, jest to możliwe. Jednak, jeśli pozostałe osoby chcą skorzystać z promocji SLOT Bumerang w ich formularzu pole email musi zostać wypełnione ich adresem email.

Do kiedy mogę korzystać z promocji SLOT Bumerang?

Promocja dotyczy zgłoszeń opłaconych do końca trwania III tury, czyli w 2019 roku do 23 czerwca. SLOT Bumerang nie jest dostępny dla osób które wypełnią formularz rejestracji lub dokonaja wpłaty po zakończeniu ostatniej, III tury przedpłat.  

Pozostałe informacje dostępne są w regulaminie. Jeśli masz inne pytania kieruj je na adres przedplaty@slot.art.pl

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję