Organizacje pozarządowe na Slocie

Codziennie od środy do soboty od 15.00 do 19.00 zapraszamy do korytarza NGO gdzie będziecie mogli zapoznać się z ofertą festiwalową organizacji pozarządowych, które zaprosiliśmy do współtworzenia przestrzeni festiwalowej. Wszystkie zaproszone organizacje działają w szeroko pojętym trzecim sektorze. Poniższa lista to spis organizacji, które zgłosiły się do nas do dnia 1 czerwca. Zobacz, jakie organizacje będą prezentować się na Slot Art Festival 2012.

 1. 1.Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS – to Domosób z doświadczeniem przewlekłych zaburzeń i chorób psychicznych, funkcjonujący od grudnia 2009 roku przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS. Oferuje szeroką gamę interesujących zajęć terapeutycznych m.in.: zajęcia z zaradności życiowej, terapię zajęciową, arteterapię, muzykoterapię, kulturoterapię, filmoterapię, trening kreatywności, zajęcia z psychologiem, psychoedukację, zajęcia fotograficzne i wiele innych…
 2. 2.Stowarzyszenie Azyland ? pracuje na rzecz osób wykluczonych społecznie. Obecnie działania skupiają się wokół trzech zakładów karnych na Śląsku
 3. 3.Stowarzyszenie Inny Dom ? grupa młodych ludzi skupionych wokół idei pomagania i inspirowania do działania. Od 2006 roku prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną NIBYLANDIA, gdzie przez 5 dni w tygodniu uczęszczają Dzieci w wieku od 7 do 17 lat. W roku 2010 uruchomiono projekt Kamienica Sztuki (www.kamienica.art.pl). Poprzez otwarte warsztaty, SLOT ART Dni, DKF-y oraz imprezy muzyczne i multimedialne trafiamy do młodzieży i studentów ? pokazując im, że sztuka nie musi być zepsuta i zwyrodniałProjekt Kamienica Sztuki to także platforma relacji ? miejsce Spotkań Człowieka z Drugim Człowiekiem, gdzie sztuka nie jest celem samym w sobie.
 4. 4.ServeTheCity – grupa ludzi chcących zmieniać  miasto. Organizują siępośdernictwem internetu i w małych grupach wychodzą do tych, którym mogą pomóc. Odwiedzają domy dziecka, domy pomocy społecznej, pomagają bezdomnym na ulicy. Chcesz pomagać? Nie wiesz jak?? ?polub ich? ? pomaganie nie jest trudne.
 5. 5.Fundacja Na Rzecz Kultury Ottenbreit – to organizacja pozarządowa promująca i współtworząca sferę kultury, nauki i społeczeństwa. Fundacja inicjuje i organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, realizuje projekty własne i zadania publiczne wspierane ze środków publicznych. Organizacja powstała z myślą o młodych artystach i aktywnych jednostkach kreujących współczesne społeczeństwo obywatelskie.
 6. 6.Stowarzyszenie Twoja Sprawa Misją stowarzyszenia jest organizacja akcji konsumenckich, które mają na celu walkę z obscenicznością, brakiem kultury i naruszaniem dobrych obyczajów w reklamie. Do ostatnich sukcesów STS należy usunięcie przez popularnego wydawcę tygodnika telewizyjnego reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe.
 7. 7.Fundacja Ośrodka Karta – Fundacja zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem najnowszej historii Polski i Europy Środkowo – Wschodniej oraz szerzeniem dekoracji i tolerancji . Działalność ośrodka Karta datuje się od czasów stanu wojennego w Polsce i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Ośrodek prowadzim.in. działalność archiwizacyjną (np.Indeks Represjonowanych), wydawniczą (np. pismo „Karta”), edukacyjną (konkurs dla młodzieży „Historia Bliska”) i wystawienniczą. Od 2006 roku Fundacja prowadzi „Dom Spotkań z Historią”, który działa w Warszawie jako miejska instytucja kultury.
 8. 8.Pallotyński Sekretariat Misyjny prowadzony przez polskich pallotynów prowadzi program Adopcji Serca, który jest niezwykłym dziełem pomocy dzieciom, żyjącym w krajach misyjnych. Program Adopcja Serca powstał w latach 1994 – 1996 podczas wojny domowej w Rwandzie, gdzie zginęło prawie dwa miliony osób, a jednym z największych problemów stała się opieka nad osieroconymi dziećmi. Dzięki Adopcji Serca pallotyni zbierają fundusze na pomoc konkretnemu dziecku.
 9. 9.Humanity in Action to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się wzmacnianiem ochrony praw człowieka oraz mniejszości narodowych. Działa w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Celem HiA jest pokazanie młodym ludziom, że to od nich zależy tworzenie i umacnianie postaw obywatelskich w społeczeństwie. HiA organizuje prestiżowe praktyki dla osób, które wyróżniają się swoją pro-społeczną postawą. HiA współpracuje m.in. Collegium Civitas, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz organizacjami rządowymi w Polsce oraz USA.
 10. 10.Klub Gaja ? Klub Gaja jest jedną z najstarszych polskich organizacji po społecznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Organizacja została założona w 1998 r. Od 2005 e. posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją klubu gaja jest ochrona naszej planety i zachowanie środowiska naturalnego dla nas i przyszłych pokoleń. W tym roku zapraszamy szczególnie na cykl wykładów organizowanych przez przedstawicieli Klubu Gaja.
 11. 11.?Czas Demokracji?, to wspólne przedsięwzięcie organizacji tworzących sieć ?My Obywatele?.głównym zadaniem jest pokazywanie organizacji społecznych, jako kolebki procedur demokratycznych, oddolnych inicjatyw, których powodzenie oparte jest na umiejętności współdziałania, solidarności i zaangażowaniu członków. Na stoisku ?Czasu Demokracji? będziecie mogli kilkanaście organizacji. Niektóre z nich na SLOT wracają, niektóre pojawiają się po raz pierwszy. Z pewnością będzie ciekawie.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję