B2B

Granie back to back.
Dj’e dzielą się stołem i grają w tym samym czasie.

Miejsce

Scena w piwnicy P4