Jak za pomocą języka przekonujemy do swoich wyborów politycznych?

Polityka jest sferą budzącą zbiorowe emocje, w przeważającej części negatywne, a językowy repertuar środków wartościowania polityków i ich środowisk jest bardzo zróżnicowany. Jednym z podstawowych sposobów wyrażania postawy wobec ich działań jest przekształcanie nazw związanych ze sferą publiczną, m.in. nazwisk (Trzasek, Dudcze, VATowiecki), nazw miejscowości (Radomek, Warszawica, Brukselokomuna). Jest to zjawiskiem powszechnym, lecz świadomość społeczna dotycząca mechanizmów i skutków tego typu modyfikacji jest znikoma.
Wykład ma na celu wskazanie technik perswazyjnych stosowanych w dyskursie politycznym oraz zwrócenie uwagi na związek między perswazją językową a zachowaniami społecznymi.

Anna Pilińska – doktorantka Wydziału Polonistyki UW. Pisze pracę na temat słowotwórstwa jako narzędzia perswazji w debacie politycznej w latach 2015-2020. Jej zainteresowania badawcze obejmują najnowszą leksykę języka polskiego.

Miejsce

A1 Sfera

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję