Krótka opowieść o rzece

Instalacja Piotra Słomczewskiego.

Interesuje mnie stwarzanie sytuacji artystycznych nie tylko w przestrzeniach typowo wystawienniczych, ale również w miejscach publicznych, w których widz staje się spontanicznym uczestnikiem zastanej sytuacji. Szczególnie istotną dla mnie kwestią takiego działania jest etap budowania instalacji. Moment, w którym artysta w sposób aktywny i widzialny wchodzi w przestrzeń publiczną, użytkowaną na co dzień przez potencjalnych odbiorców jego dzieła do innych celów. To ten moment, gdy w sposób fizyczny, performatywny, można wejść w dialog z innym – docelowym adresatem całego spektaklu – w którym twórca, jego dzieło i odbiorca spotykają się przez chwilę w jednym i tym samym punkcie wymiany swoich doświadczeń – nierzadko w punkcie trudnej konfrontacji z drugim człowiekiem.
Warstwa treściowa dzieła staje się narratorem całego wydarzenia, a także kluczem, dzięki któremu można dotknąć wybranych, konkretnych aspektów istnienia, zarówno w kontekście osobistych doświadczeń jak i doświadczeń wspólnotowych, społecznych.

Miejsce:  nawa główna

Miejsce

F ARTKATEDRA

You are currently offline

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję