Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest zaangażowana w promowanie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Naszym celem jest edukowanie i zachęcanie do wyboru produktów ekologicznych i etycznych, które przyczyniają się do harmonijnego współistnienia planety, ludzi, zwierząt i roślin.

Działamy na rzecz ochrony środowiska, promowania sprawiedliwego handlu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Poprzez informowanie i edukację staramy się budować świadomość społeczną i inspirować do podejmowania świadomych decyzji konsumenckich mających pozytywny wpływ na nasze otoczenie.
Pracujemy z różnymi grupami społecznymi, organizacjami i producentami, aby wspólnie budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Miejsce

G10 Wirydarz

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję