Salam Lab (Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla pokoju)

Wspieramy osoby uchodźcze i działamy na rzecz edukacji globalnej i praw człowieka. Misja Salam Lab, którą się kierujemy w naszej pracy, to: Oddanie głosu tym, którzy go nie mają – osobom wykluczonym. Budowanie mostów między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi. Rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej, konfliktach na świecie. Promowanie dziennikarstwa pokoju. Proponowanie nowych oraz krytyka istniejących rozwiązań systemowych i strukturalnych w zakresie m.in. polityki migracyjnej, pomocy humanitarnej i rozwojowej, edukacji, narracji medialnej, języka inkluzywnego. Budowanie koalicji między organizacjami i osobami działającymi na rzecz pokoju. Salam Lab zbudowane jest z trzech gałęzi działalności: działań medialnych, pomocowo-interwencyjnych oraz edukacyjnych

 

Miejsce

G10 Wirydarz

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję