Stoisko Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Działania EWST podczas tegorocznej edycji SAF, będą skoncentrowane wokół edukacji i nastawione na reprezentację uczelni.

W ramach działań przewidujemy:

– dystrybucję materiałów promocyjnych oraz wyświetlanie filmów/klipów promocyjnych,

– przybliżanie charakteru i specyfiki studiów teologicznych, rozmowy nt. teologii jako nauki, jej powiązań z filozofią, psychologią).

Reprezentanci EWST z pewnością chętnie podejmą temat relacji nauka-wiara.

Oboje są pracownikami naukowymi na uczelniach i w szkole, obszar ich działalności naukowej skoncentrowany jest wokół fizyki, teologii, psychologii klinicznej i psycho traumatologii, a prace dyplomowe oraz publikacje naukowe sytuują się na pograniczu nauki i filozofii.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna – Centrum Edukacyjne, to przestrzeń interdyscyplinarnego działania. Trzonem funkcjonowania EWST są teologiczne studia licencjackie, które przygotowują studentów do pracy w kościołach, organizacjach chrześcijańskich, jak również do dalszych studiów na różnych uczelniach w Polsce i Europie. W ramach studiów funkcjonują także Koła Naukowe podejmujące różnorodne inicjatywy (m.in. organizujące konferencje studenckie). EWST wydaje również czasopismo naukowe Theologica Wratislaviensa, poświęcone naukom teologicznym, filozofii oraz innym dyscyplinom naukowym. Ponadto w ramach EWST funkcjonuje Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku realizująca program z zakresu międzykulturowości, dialogu religijnego, a także trening kompetencji psychospołecznych. Organizowane są: wykłady i dyskusje z zakresu specyfiki religii i kultur, wycieczki tematyczne, warsztaty z rozwoju osobistego, tworzenia projektów, projekcje filmów oraz warsztaty artystyczne.

Miejsce

D4 Pałac parter

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję