Salam Lab. Laboratorium Działań Dla Pokoju

Misją naszego Stowarzyszenie jest budowanie mostów i kultury spotkania między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi, wspieranie międzykulturowego dialogu i przeciwdziałanie dyskryminacji. Realizuje ją poprzez działalność medialną, edukacyjną oraz pomocowo-integracyjną.

Za pośrednictwem strony internetowej Salam Lab oraz social mediów promujemy wiedzę o prawach człowieka, migracjach, uchodźstwie i islamie. Realizujemy kampanie informacyjne na ten temat oraz przygotowujemy przegląd prasy, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Zachodniej, który dostarczamy naszym odbiorcom i odbiorczyniom na maila. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji globalnej (na których przede wszystkim rozmawiamy o temacie migracji), edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. Nasze działania kierujemy do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do nauczycieli i nauczycielek, osób edukatorskich, osób studenckich, pracowników i pracowniczek innych organizacji, instytucji kultury. Realizujemy wydarzenia promujące pokój i zrozumienie w społeczności, takie jak debaty, panele dyskusyjne, spotkania i wykłady.

W minionych latach realizowaliśmy także projekty na rzecz wspierania osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. W 2021/2022 roku prowadziliśmy Punkt Interwencji Kryzysowej na Podlasiu, którego celem było wspieranie osób uchodźczych przekraczających granicę polsko-białoruską, a w latach 2022-2023 w Krakowie prowadziliśmy Punkt Pomocy dla osób uchodźczych z Ukrainy.

Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj:
www.salamlab.pl

Miejsce

G8 Wirydarz

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję