POKAŻ SWOJE PRACE NA SLOCIE!

Zgłoś swój projekt artystyczny na SAF 2024

POKAŻ SWOJE PRACE NA SLOCIE!

Jeśli chcesz przyjechać na Slot i podzielić się swoją twórczością ze slotową społecznością – zgłoś do nas swój projekt. 

Więcej o Slocie TUTAJ – link https://slot.art.pl/pl/festinfo/o-festiwalu/

Zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i duety czy kolektywy artystyczne. 

Wymagane jest ukończenie 18 roku życia przez osobę zgłaszającą projekt. 

Od osób niepełnoletnich współrealizujących projekt będzie wymagany dokument potwierdzający zgodę opiekuna/ów prawnych na udział w festiwalu. 

Do 22 kwietnia wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, abyśmy mogli jak najlepiej zapoznać się z Twoim pomysłem. 

Podczas wyboru projektów będziemy brać pod uwagę: 

 • Wartość artystyczną i merytoryczną projektu
 • Nawiązanie do idei Slotu (Slot DNA) i tegorocznego hasła przewodniego: #PRZEPŁYW
 • Możliwość technicznej i logistycznej realizacji projektu w przestrzeni Slotu 
 • Zminimalizowanie produkcji odpadów w trakcie montażu i po deinstalacji (mile widziane prace już istniejące lub w przypadku tworzenia ich od zera – używanie materiałów recyklingowych i naturalnych z pomysłem na ich zagospodarowanie po festiwalu)  

Jeżeli Twój projekt wyda nam się ciekawy ale będziemy mieć wątpliwości techniczne lub organizacyjne, w dniach 24.04 – 10.05 umówimy się z Tobą na indywidualne konsultacje on-line. Podczas rozmowy z koordynatorką programu wystaw omówicie Twoją propozycję w celu weryfikacji realnych możliwości realizacji. 

14 maja poinformujemy Cię o wynikach naboru drogą mailową.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ARTYSTYCZNEGO NA SLOT 2024 

Nasz festiwal zbudowany jest siłami pasjonatów i wolontariuszy. Bez nich nie byłoby programu. Poniżej kilkanaście ważnych zasad, które obowiązują podczas realizacji projektów artystycznych na festiwalu. Przeczytaj je, by upewnić się, że się na nie zgadzasz. 

 1. Wystawy i projekty artystyczne na Slocie prowadzone są wolontariacko. To oznacza, że realizując je:
 • nie otrzymujesz honorarium, ubezpieczenia prac ani zwrotu kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach w budżecie można uwzględnić transport prac)
 • podpisujesz umowę wolontariacką, która gwarantuje ubezpieczenie Tobie oraz przywileje w trakcie festiwalu (o przywilejach w punkcie 3.)
 1. Zgłaszając projekt artystyczny zobowiązujesz się do:
 • pozostawania w kontakcie z koordynatorką programu wystaw i/lub inną osobą odpowiedzialną za realizację wystaw wyznaczoną do pracy z Tobą
 • niedokonywania zmian w projekcie po jego zatwierdzeniu i ogłoszeniu wyników bez konsultacji z koordynatorką
 • uczestnictwa w spotkaniu online z koordynatorką projektu, które odbędzie się między 24.04 – 10.05 w celu omówienia informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym i dostosowania projektu do wymagań organizacyjnych oraz technicznych (tylko wybrane projekty)
 • zgłoszenie potrzeb produkcyjnych do 20 maja
 • udostępnienia organizatorom materiałów niezbędnych do promocji Twojego projekt (portret i bio, wizualizacja/grafika projektu) do 20 maja 
 • realizację swojego projektu w dniach 6-8 lipca do godziny 20:00 
 • obecności i aktywnego uczestnictwa w oprowadzaniu dla publiczności w dniu 11 lipca
 • demontażu projektu w dniach 14-15 lipca
 • przestrzegania harmonogramu realizacji projektów

3. Realizując projekt artystyczny otrzymujesz:

 • opiekę merytoryczną koordynatorki Programu Wystaw oraz wsparcie w zakresie organizacji, przygotowania oraz instalacji Twojego projektu przed i w trakcie festiwalu
 • wsparcie ekipy technicznej i osób wolontariackich podczas montażu jeśli zgłosisz taką potrzebę (należy to zgłosić najpóźniej do 20 maja) 
 • w razie potrzeby dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do instalacji, kosztów produkcji wystawy, transportu prac. Weryfikacja tych potrzeb i naszych możliwości będzie miała miejsce w trakcie spotkań online
 • karnet na cały festiwal, co obejmuje: darmowe miejsce na polu namiotowym, kupony na prysznic oraz na darmowe ciepłe napoje w kafejkach, możliwość udziału we wszystkich wydarzeniach programowych festiwalu, zniżkę na miejsce parkingowe (w tym roku w cenie 30 zł za cały festiwal, po uprzednim zgłoszeniu)
 • uczestnictwo w spotkaniach wymiany doświadczeń z innymi osobami realizującymi swoje projekty artystyczne, w trakcie festiwalu, prowadzonych przez koordynatorkę programu wystaw
 • promocję Twoich działań w kanałach komunikacji festiwalu 
 • szansę pracy ze wspaniałą grupą osób uczestniczących, w różnym wieku, o różnym doświadczeniu 😊

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH NA SLOT 2024

PRZESTRZEŃ

Uwaga!  W tym roku z powodów technicznych nie mamy możliwości realizacji wystaw i instalacji w ArtKatedrze. 

Dlatego w 2024 ruszamy w teren i ingerujemy w przestrzeń. To spore wyzwanie, ale też pretekst do poszukiwania nowej formuły na obecność sztuk wizualnych na Festiwalu. 

Do Twojej dyspozycji są klasztorne korytarze i zakamarki, niektóre kafejki i sale.

Możesz mieć pomysł na konkretną lokalizację (potwierdzimy, czy nie będzie to kolidować z innymi wydarzeniami) lub opisać jaką powinna być przestrzeń na Twój projekt (na zewnątrz, we wnętrzu, czy potrzebuje zawieszenia, jest wolnostojący itp.) – wtedy zastanowimy się gdzie najlepiej go umieścić. 

MONTAŻ

PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA KONIECZNIE WEŹ POD UWAGĘ:

Teren naszych działań to dawny klasztor cysterski podlegający opiece konserwatorskiej, który na tydzień festiwalowy zostanie wypełniony po brzegi ludźmi, o których bezpieczeństwo musimy zadbać oraz uwzględnić różnego rodzaju przepisy. Dlatego mamy spore ograniczenia techniczne i logistyczne, które musicie uwzględnić realizując projekt. Oto najważniejsze z nich:

 • instalujemy prace z wykorzystaniem zastanych elementów, takich jak haki w ścianach, słupy, konary drzew, metalowe kraty. Używamy sznurków, lin, taśm, trytytek, etc. 
 • nie ingerujemy trwale elementy architektury, czyli np. nie wbijamy gwoździ, nie brudzimy elemetów architektury i robimy wszystko tak, że po deinstalacji Waszych prac nie pozostał po nich ślad
 • Twoje prace będą dostępne dla publiczności przez całą dobę. Nie będą pokazywane w zamykanych przestrzeniach ani pilnowane. Musisz koniecznie to uwzględnić zarówno na etapie zgłaszania projektu, jak i podczas instalacji oraz w trakcie festiwalu. 
 • jeśli Twój projekt będzie realizowany w przestrzeniach użytkowanych przez inne inicjatywy (np. sale warsztatowe, kafejki) lub w przestrzeni miasteczka, będziemy musieli uzyskać zgody ich gospodarzy.

Pytania dotyczące zgłoszeń projektów artystycznych kieruj proszę na adres: wystawy@slot.art.pl

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przez formularz: https://forms.gle/S7qtr4BbJR2XJ1UU9

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję