ArtKatedra

Korzystamy z unikalnych możliwości, które stwarza gotycki, opustoszały kościół. W ciągu dnia napełnia się on życiem dzięki warsztatom, a nocą – dźwiękami Sceny Doświadczalnej. Ale przez całą dobę ArtKatedra jest przestrzenią obcowania z malarstwem, rzeźbą i innymi dziełami. Patrz – doświadczaj!