Wolontariat

Slot Art powstaje przy wsparciu wolontariuszy. Współpraca, twórczość, dzielenie się oraz rozwój to fundamenty wolontariatu. Praca i zaangażowanie każdej osoby składa się na unikalność wydarzenia. Masz czas między 7 a 14 lipca? a może już od 3 lipca możesz pomóc?

Opis ekip Wolontariackich >>>>

Jak zostać wolontariuszem?

KROK 1

Przeczytaj proszę regulamin, następnie opisy ekip i zdecyduj do której chcesz dołączyć.

KROK 2

Wypełnij i wyślij zgłoszenie.

Możesz zgłosić się do kilku ekip, jednak w takim wypadku na odpowiedź czy zostałeś wolontariuszem możesz czekać dłużej. Jeśli chcesz efektywnie wesprzeć festiwal poprzez wolontariat, w jakimkolwiek zespole, proponujemy Ci wybrać 2 ekipy, w tym jedną z tych liczniejszych (ochrona, sanitarka, technika).

KROK 3

Poczekaj na odpowiedź mailową, w której, jeśli dostałeś się do wybranej ekipy otrzymasz umowę wolontariacką, wzór zgody opiekunów (dotyczy osób w wieku 15-17 lat), kontakt do szefa ekipy.

KROK 4

Zaplanuj podróż  i przyjedź 7 lipca 2024* roku do Lubiąża k.Wrocławia. Wolontariat obejmuje okres od 7 do 14 lipca 2023*.

*wyjątkiem są ekipy: technika instalacyjna, sanitarna instalacyjna, oraz elektrycy. Wymienione ekipy zobowiązane są do przyjazdu i wyjazdu w innych terminach (zobacz regulamin oraz opis ekip).

W czasie dni przygotowań oraz na festiwalu jako wolontariusz, weźmiesz udział w szkoleniach i pracy zespołowej w jednej z ekip, otrzymasz wolne od opłat wejście na festiwal (karnet, miejsce na polu namiotowym), kupony na kawę, herbatę i prysznice do wykorzystania w festiwalowych kafejkach, 50% zniżki na parking jeśli na festiwal przyjeżdżasz autem.  

KROK 5

Zapamiętaj rzeczy z festiwalu które były super, i takie, które widzisz, że fajnie by było lub należy poprawić. Po zakończeniu festiwalu chcielibyśmy, żebyś zostawił nam swoją opinię, by kolejny był jeszcze lepszy.

Jeśli masz pytania lub chcesz się przywitać 🙂 napisz na adres wolontariat@slot.art.pl.

Zasady wolontariatu na SAF 2024 /Regulamin/

Wolontariuszem na Slot Art  może być osoba, która ma  ukończone 15 lat do dnia 7 lipca 2024.  Jeśli masz mniej niż 15 lat nie możemy przyjąć Cię do wolontariatu. W tym roku zapraszamy Cię do współtworzenia Slot Art jako uczestnik. 

Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia, a których zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, będą  mogły realizować wolontariat, jedynie po okazaniu pierwszego dnia pozwolenia od rodziców/opiekunów. Wzór zgody otrzymasz w mailu potwierdzającym rozpatrzenie zgłoszenia. 

Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia potwierdzamy mailem. Umowę w formie papierowej podpisujemy na Slot Art, jednak od momentu otrzymania maila jest ona wiążąca, także jeśli chcesz zrezygnować, napisz  nam o tym! 

Umowa wolontariacka, określa szczegółowe warunki odbywanego wolontariatu, w tym szczegółowe terminy, przywileje, zabezpieczenie kaucją. Treść umowy jest różna, w zależności do której ekipy zostałeś przyjęty.

Wolontariusz zobowiązany jest do uczestnictwa w dwudniowym obozie przed Slot Artowym w Lubiążu w terminie 7-8 lipca 2024 (w przypadku wolontariuszy z ekip instalacyjnych technicznej oraz elektryków okres ten wynosi 6 dni, tzn. od 3 do 8  lipca 2024; w przypadku wolontariuszy instalacyjnej sanitarki okres ten wynosi 4 dni, tzn. od 5 do 8 lipca 2024)

Wolontariusz zostanie skreślony z listy i nie otrzyma identyfikatora jeśli nie stawi się na terenie Slot Art w wyznaczonym wcześniej terminie (tj. ekipa instalacyjna i ekipa elektryków:  3 lipca do godz. 17.00, ekipa techniczna i instalacyjna sanitarki: 5 lipca do godz. 17.00, wszystkie pozostałe ekipy:  7 lipca do godz. wyznaczonej przez opiekuna wolontariatu).  Wyjątek stanowi porozumienie w tej sprawie z opiekunem wolontariatu.

Wolontariusz zobowiązany jest do pozostania na terenie Slot Art do 14 lipca 2024 do godziny 17.00  i przyłączenia się do wspólnego sprzątania i demontażu po Slot Art (ekipy instalacyjne zobowiązane jest do pozostania do 17 lipca do godziny 17.00).

Wymiar czasu pracy wolontariusza  podczas Slot Art wynosi od 4 do 6 godzin na dobę.  Podczas dni przygotowań 7-8 lipca 2024 oraz demontażu 14 lipca 2024 wymiar pracy jest inny. Organizator może dowolnie  (racjonalnie) dysponować czasem pracy wolontariusza. W tym czasie wolontariusz pracuje ze swoja ekipą nad przygotowaniem Slot Art, bierze udział w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych oraz integracyjnych. W dniu demontażu organizator może zlecić wolontariuszowi pracę w innej ekipie niż podczas Slot Art. 

Poza czasem pracy, wolontariusz może nieodpłatnie uczestniczyć we wszystkich punktach programowych oferowanych na Slot Art 2024. 

∙Każdego dnia festiwalu wolontariusz ma nielimitowany dostęp do filtrowanej wody (trzeba mieć własny bidon).  //Otrzymanie wody w butelce (1 butelka na osobę na dzień) możliwe jest po zgłoszeniu zapotrzebowania do dnia 25.06.2024 poprzez formularz: http://bit.ly/H20_SAF_WOLONTARIAT

Wolontariusz otrzymuje wraz z identyfikatorem karnet na prysznice (5 szt.) oraz kawę i herbatę (10 szt).

Wolontariusz otrzymuje 50% zniżkę na opłatę parkingową.

∙W wybranych ekipach obowiązuje kaucja (100 zł) wpłacana przy odbiorze identyfikatora, która będzie zwracana 16 lipca w dniu demontażu, po zakończeniu pracy.

∙Wolontariusza obowiązują ogólne zasady panujące na terenie Slot Art (regulamin). W przypadku naruszenia zasad zastosowanie mają  te same zapisy, które dotyczą uczestników Slot Art 2024.

∙Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby. Wolontariusz lub opiekun osoby niepełnoletniej, całkowicie odpowiada za swe czyny.