Program-inicjatywy społeczne 2013

Slot Art Festiwal to nie tylko warsztaty, koncerty i spotkania z przyjaciółmi. Konsekwentnie od 10 lat rozwijamy przestrzeń inicjatyw społecznych w ramach której organizujemy dyskusje, warsztaty i prezentujemy stoiska organizacji pozarządowych. Od trzech lat rozwija się też scena filmowa inicjatyw społecznych. W tym roku zapraszamy was do wirydarza gdzie przez 4 dni festiwalowe w godzinach popołudniowych będziecie mogli spotkać się z przedstawicielami organizacji zaproszonych na tegoroczny festiwal. Ponadto codziennie o 18.00 w kinie inicjatyw społecznych wybrane specjalnie na festiwal filmy dokumentalne.

 

NGO na SAF

 1. Projekt „Pan Korek”

 2. propaguje alternatywne formy edukacji w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach dziecięcych,uczelniach i innych instytucjach edukacyjnych. Pan Korek organizuje profesjonalne pokazy naukowe i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pan Korek prowadzi odlotowe widowiskai wykłady popularnonaukowe w trakcie różnychimprez integracyjnych, firmowych, kulturalnych i plenerowych. Pan Korek stara się, by zdecydowaną większość eksperymentów przeprowadzali uczestnicy pokazu, oczywiście zachowując stosowne do ich wieku środki bezpieczeństwa. ekipa składa się z fizyków, konstruktorów, inżynierów, matematyków i pedagogów. Ekipa Pana Korka zdobyła między innymi Nagrodę J.M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, Nagrodę Publiczności w konkursie, Polskiego Radia zorganizowanym dla wystawców 15. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego. W 2012 r. Pan Korek zwyciężył w konkursie „Eksperymentuj z energią” na najciekawszy pomysł na prezentację naukową zgłoszoną na 16. PiknikNaukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pan Korek odzwiedzi festiwal w piątek i sobotę.
 1. Stowarzyszenie „Trzeci Świat i My”

 2. – Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” zostało powołane do życia w roku 2003 przez grupę ponad 20 entuzjastów idei Fair Trade zaangażowanych od wielu lat w pomoc charytatywną dla ubogich mieszkańców Afryki i Indii.

  Celem Stowarzyszenia jest budowa świadomości społeczeństwa w zakresie Sprawiedliwego Handlu przez działania edukacyjne i PR, a także pomoc rozwojową na rzecz ubogich producentów z Globalnego Południa poprzez sprzedaż produktów przez nich wytwarzanych.

  Pomysłodawcą  i pierwszym Prezesem był Wojciech Zięba działający na rzecz ubogich od 1976 roku jako uczestnik katolickiegoRuchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri.

 1. Stowarzyszenie Inny Dom

 2. – grupa młodych ludzi skupionych wokół idei pomagania i inspirowania do działania. Od 2006 roku prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną NIBYLANDIA, gdzie przez 5 dni w tygodniu uczęszczają Dzieci w wieku od 7 do 17 lat. W roku 2010 uruchomiono projekt Kamienica Sztuki (www.kamienica.art.pl). Poprzez otwarte warsztaty, SLOT ART Dni, DKF-y oraz imprezy muzyczne i multimedialne trafiamy do młodzieży i studentów – pokazując im, że sztuka nie musi być zepsuta i zwyrodniałProjekt Kamienica Sztuki to także platforma relacji – miejsce Spotkań Człowieka z Drugim Człowiekiem, gdzie sztuka nie jest celem samym w sobie.

 

 1. Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 2. Misją stowarzyszenia jest organizacja akcji konsumenckich, które mają na celu walkę z obscenicznością, brakiem kultury i naruszaniem dobrych obyczajów w reklamie. Do ostatnich sukcesów STS należy usunięcie przez popularnego wydawcę tygodnika telewizyjnego reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe.

 

 1. Fundacja Ośrodka Karta

 2. – Fundacja zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem najnowszej historii Polski i Europy Środkowo – Wschodniej oraz szerzeniem dekoracji i tolerancji . Działalność ośrodka Karta datuje się od czasów stanu wojennego w Polsce i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Ośrodek prowadzim.in. działalność archiwizacyjną (np.Indeks Represjonowanych), wydawniczą (np. pismo „Karta”), edukacyjną (konkurs dla młodzieży „Historia Bliska”) i wystawienniczą. Od 2006 roku Fundacja prowadzi „Dom Spotkań z Historią”, który działa w Warszawie jako miejska instytucja kultury.

 

 1. Klub Gaja

 2. – Klub Gaja jest jedną z najstarszych polskich organizacji po społecznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Organizacja została założona w 1998 r. Od 2005 e. posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją klubu gaja jest ochrona naszej planety i zachowanie środowiska naturalnego dla nas i przyszłych pokoleń. W tym roku zapraszamy szczególnie na cykl wykładów organizowanych przez przedstawicieli Klubu Gaja.
 1. Fundacja Court Watch Polska

 2. powstała w celu długofalowej realizacji w Polsce ideiCourt Watch, czyli ruchu społecznego o zasięgu międzynarodowym, którego celem jest sprawowanie obywatelskiej kontroli nad pracą sądów. Celem ruchu jest poprawa jakości służby publicznej jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym sposobem realizacji tego celu jest propagowanie i organizowanie obywatelskiego monitoringu pracy sądów. Jest on realizowany przez zwykłych obywateli – wolontariuszy, którzy biorą udział w rozprawach jako publiczność.Fundacja rekrutuje, szkoli i pomaga obserwatorom pełnić tą rolę w swoich lokalnych sądach. Na podstawie zebranych przez obserwatorów danych opracowuje analizy i rekomendacje dla poszczególnych sądów oraz całego sądowego wymiaru sprawiedliwości.
 1. Fundacja ESPA

 2. Fundacja ESPA w Legnicy jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w lipcu 2006 r. w wyniku przekształcenia Fundacji „Pomoc Ludziom Uzależnionym – Nowy Początek”.Nazwa Fundacji ESPA, została zaczerpnięta z pierwszych liter słów: – ewangelia, – szkolenie, – przyjaźń, – aktywność. . Fundacja realizuje między innymi projekt adopcji serca oraz projekt szkoły na Filipinach
 1. Salezjański Wolontariat Misyjny

 2. -tworzą ludziepasją, gotowi podejmować największe wyzwania. Tym najważniejszym jest realizacja słów Chrystusa „Idźcie na świat i głoście Ewangelię” oraz „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mieście uczynili”. Mając w pamięci i sercu to wezwanie, podążamy misyjnymi ścieżkami wszędzie tam, gdzie drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Docieramy do miejsc, o których zapomniał świat. Główne działania w kraju to zbieranie funduszy na realizację projektów pomocowych, formacja i przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów misyjnych, a także przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat misji.
 1. Czas Demokracji

 2. – to wspólne przedsięwzięcie organizacji tworzących sieć „My Obywatele”. Głównym zadaniem jest pokazywanie organizacji społecznych jako kolebki procedur demokratycznych oddolnych inicjatyw, których powodzenie oparte jest na umiejętności współdziałania, solidarności i zaangązowaniu czonków. Na stoisku „Czasu Demokracji” będziecie mogli spotkać się z przedstawicielami różnych organizacji. Niektóre dobrze znane, inne pojawią się na festiwalu po raz pierwszy. Z pewnością będzie ciekawie.
 3. czas-demokracji

 

 1. Projekt „Piekarnia w Nepalu”

 2. W 2009 r. Zuza Wójcińska i Michał Plichta zostali podczas wędrówki po Himalajach zmuszeni przez los do zatrzymania się na jakiś czas w pewnej wiosce. Jej mieszkańcy, mimo ubóstwa, przygarnęli ich jak rodzinę i dzielili się wszystkim, co mieli. Po powrocie Zuza i Michał postanowili się odwdzięczyć.

 

KINO DOKUMENTALNE NA SAF

 W tym roku po raz trzeci na festiwalu będziecie mogli oglądać najciekawsze filmy dokumentalne ostatnich lat w ramach Kina Inicjatyw Społecznych. Codziennie w Kalafiorze (miejsce nr 46)
o godzinie 18.00. Zaczynamy w środę pokazem filmu Prezydent Nowej Atlantydy

ROZKŁAD JAZDY KINA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Środa g. 18.00

Czwartek g. 18.00

Piątek g. 18.00

Sobota g. 18.00

Prezydent Nowej Atlantydy

     

 

Prezydent Nowej Atlantydy

Film pokazuje pierwszy rok prezydentury Mohameda Nasheeda, pierwszego prezydenta Malediwów wybranego w demokratycznych wyborach. Kulminacją filmu jest Kopenhaski Szczyt Klimatyczny, który odbył się w 2009 roku. Mamy szansę obejrzeć kulisy negocjacji czołowych polityków świata, biorących udział w tym zgromadzeniu. Nasheed odkrywa przed nami swoją strategię wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Malediwów. Angażując media, unika pułapki postrzegania Malediwów w jednym obozie z krajami rozwijającymi się, które w rzeczywistości mają inne interesy niż jego ojczyzna. Gdy jednak nadzieje na podpisanie wspólnego porozumienia gasną, Nasheed wygłasza poruszające przemówienie, które w efekcie uratowało szczyt przed klęską. Niektórzy postrzegają to zgromadzenie jako upadek ruchu walki z globalnym ociepleniem, a w rzeczywistości było inaczej. To historyczne wydarzenie spowodowało, że jednocześnie Chiny, Indie i Stany Zjednoczone zgodziły się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wybrane nagrody i festiwale /Selected festivals and awards:2011 – MFF Toronto/Toronto IFF, Nagroda dla najlepszego filmy dokumentlanego/The Best Documentary Film Award 2011 – IDFA/ International Documentary Festival Amsterdam.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję