Namiot Rzecznika Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar – dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych został w 2015 r.  zgłoszony na stanowisko RPO przez Klub Parlamentarny SLD i posłów niezależnych, a także przez Klub Parlamentarny PO. Sejm RP powołał go na tę funkcję 24.07.2015 r., a 7.08.2015 r. Senat RP zatwierdził ten wybór.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia LLM z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.  Ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur, prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Od 2006 roku wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych został w 2015 r. zgłoszony na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich przez Klub Parlamentarny SLD i posłów niezależnych, a także przez Klub Parlamentarny PO. Sejm RP powołał go na tę funkcję 24 lipca 2015 r., a 7 sierpnia 2015 r. Senat RP zatwierdził ten wybór.

Zespół BRPO:

  1. Dariusz Supeł – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Administracji, zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmuje się projektami społecznymi, sprawami osób starszych, głuchych i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz prowadzi zajęcia edukacyjne  dla różnorodnych grup odbiorców.
  2. Milena Adamczewska – prawniczka w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmuje się sprawami osób LGBT+ i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Członkini sieci Humanity in Action, seniorka ELSA Poland, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu w Tilburgu (LLM). Od zawsze zaangażowana w aktywne działania na rzecz praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i wielokulturowości.
  3. Kacper Gwardecki – student V roku Wydziału Prawa i Administracji  i Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Biura Amnesty International Polska, Ambasador Praw Człowieka przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, asystent Rzecznika Praw Obywatelskich.
  4. Pracownik Wydziału Przyjęć Interesantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich


10 lipca, środa 11 lipca, czwartek12 lipca, piątek13 lipca, sobota
11.00 #DYSKUSJE O ZIEMI Jak ograniczać swój ślad węglowy i nie zwariować?Praktyczne porady z dyskusją o zasadności ich stosowania.Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego.#DYSKUSJE O ZIEMI I co dalej? Nasze prawo do przyszłości Prawo do czystego powietrza, zachowania przyrody, zrównoważony rozwój.Czy powinniśmy domagać się tego, aby życie w zdrowym, czystym środowisku stało się prawem człowieka? Wiele ludzkich aktywności niszczy nie tylko środowisko naturalne, ale ma też szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Porozmawiajmy, czego brakuje nam dzisiaj, by chronić nasze prawa, byśmy jutro mogli domagać się konkretnych zmian.#PORADY KAZUSY KONKURSY Jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich – udzielanie porad indywidualnych w sprawach osobistych.
Rozwiązywanie przykładowych, wziętych z życia spraw trafiających do Biura RPO 
Jeżeli jakaś instytucja państwowa lub samorządowa naruszyła Twoje prawa podejmując decyzje to możesz się zgłosić do Rzecznika Praw obywatelskich, przyjdź, porozmawiaj z naszymi prawnikami.
#PORADY KAZUSY KONKURSY Jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich – udzielanie porad indywidualnych w sprawach osobistych.
Rozwiązywanie przykładowych, wziętych z życia spraw trafiających do Biura RPO 
Jeżeli jakaś instytucja państwowa lub samorządowa naruszyła Twoje prawa podejmując decyzje to możesz się zgłosić do Rzecznika Praw obywatelskich, przyjdź, porozmawiaj z naszymi prawnikami.
13.00#PORADY KAZUSY KONKURSY Jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich – udzielanie porad indywidualnych w sprawach osobistych.
Rozwiązywanie przykładowych, wziętych z życia spraw trafiających do Biura RPO
Jeżeli jakaś instytucja państwowa lub samorządowa naruszyła Twoje prawa podejmując decyzje to możesz się zgłosić do Rzecznika Praw obywatelskich, przyjdź, porozmawiaj z naszymi prawnikami.
#ROZMOWY SPOŁECZNE Stereotypy narodowe i przemoc powodowana uprzedzeniami.Stereotypy i uprzedzenia bardzo wpływają na nasz stosunek do innych ludzi. Często też są powodem dyskryminowania ludzi  innej kultury, czasami prowadzą do mowy nienawiści. Jak można się przed tym bronić, jak zmniejszyć ich negatywny wpływ na nasze postępowanie?#ROZMOWY SPOŁECZNE Internet i jego niebezpieczeństwa.Mowa nienawiści, patotreściInternet to wiele dobrego, ale także niestety, niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Jak radzić sobie z mową nienawiści, jak zareagować na zwiększającą się obecność w internecie patotreści (wulgarne, poniżające treści, pełne przemocy fizycznej i słownej, często transmitowane na żywo)#ROZMOWY SPOŁECZNE Orientacja na równe traktowanie.Co to jest dyskryminacja i jak sobie z nią poradzić?Dyskryminacja osób ze względu na jakąś cechę charakterystyczną, wyróżniającą nas od innych niestety występuje dość często w przestrzeni publicznej. jak ją rozpoznać, jak zareagować w takiej sytuacji? czy prawo może nam w tym pomóc i jak?
15.00#WARSZTATY Z INSTYTUCJI Jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich?Rozmowa o kompetencjach i podejmowanych inicjatywach.Jakie kompetencje ma rzecznik Praw Obywatelskich, jak może Ci pomóc, z jaka sprawa można się do niego zgłosić, jakie mam możliwości działania? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas tego warsztatu.#PORADY KAZUSY KONKURSY Jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich – udzielanie porad indywidualnych w sprawach osobistych.
Rozwiązywanie przykładowych, wziętych z życia spraw trafiających do Biura RPO
Jeżeli jakaś instytucja państwowa lub samorządowa naruszyła Twoje prawa podejmując decyzje to możesz się zgłosić do Rzecznika Praw obywatelskich, przyjdź, porozmawiaj z naszymi prawnikami.
#WARSZTATY Z INSTYTUCJI Konstytucja RP przydatna każdemu człowiekowi.Warsztat prowadzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.W Konstytucji RP znajdują się prawa i wolności człowieka i obywatela. Jak je możemy chronić? Czy Konstytucja może być przydatna na co dzień.#WARSZTATY Z INSTYTUCJI Język urzędowy – czy można go uprościć? Czy język urzędowy musi być skomplikowany, pełen przepisów prawnych i specjalistycznych określeń, hermetyczny dla odbiorców? Czy można go uczynić przyjaznym dla każdego?
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej w Poityce prywatności.AkceptujęNie akceptuję